येस ठाउँमा जीवनको १ बर्ष १ घन्टामै सकिन्छ ।

येस ठाउँमा जीवनको १ बर्ष १ घन्टामै सकिन्छ ।

Himalaya Online

@Ehimalaya Online

२०७७ मङ्सिर १६ गते मङ्गलबार ०१:४३

अन्तरिक्षमा धेरै गोप्य कुराहरु छन् जुन पहुँच गर्न धेरै गाह्रो छ । तर हालसालै, वैज्ञानिकहरूले एउटा ग्रह पत्ता लगाए जसमा तपाइँको जीवनको एक वर्ष ७ घण्टा बितेपछि बित्दछ । हो! "केपलर टेलिस्कोप" ले यो ग्रह पत्ता लगाएको छ । यस ग्रहको नाम...

अन्तरिक्षमा धेरै गोप्य कुराहरु छन् जुन पहुँच गर्न धेरै गाह्रो छ । तर हालसालै, वैज्ञानिकहरूले एउटा ग्रह पत्ता लगाए जसमा तपाइँको जीवनको एक वर्ष ७ घण्टा बितेपछि बित्दछ । हो! “केपलर टेलिस्कोप” ले यो ग्रह पत्ता लगाएको छ । यस ग्रहको नाम बैज्ञानिकहरुले येस प्रकार राखेका छन । EPIC 246393474 b b यस ग्रहको दोस्रो नाम C12_3474 b पनि हो । यसलाई अन्तरिक्षको सब भन्दा छिटो ग्रह भनिन्छ । यस ग्रहको कक्षा अवधि केवल ६.७ घण्टा मात्र हुन्छ ।

केपलर टेलिस्कोपले हालसम्म २३०० ग्रहहरू पत्ता लगाइसकेको छ। वैज्ञानिकहरूले भने कि तारकीय रेडिएसनका कारण यहाँको वातावरण बिग्रिएको छ। यस कारणले गर्दा यहाँ रहन गाह्रो हुँदै गईरहेको छ । हाल वैज्ञानिकहरू यस ग्रहमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

प्रकाशित मिति २०७७ मङ्सिर १६ गते मङ्गलबार ०१:४३
Comments